Veldvest

Het bevoegd gezag

Het bestuur van de school ligt in handen van 'Veldvest', Stichting voor algemeen bijzonder en katholiek onderwijs. De naam is een samenvoeging van Veldhoven en de dorpen Vessem, Steensel, Knegsel en Wintelre.
De stichting heeft 18 scholen onder zich, waaronder 16 basisscholen, 1 school voor zeer moeilijk lerende kinderen en 1 school voor speciaal basisonderwijs.
Van de achttien scholen zijn er zestien van katholieke aard en twee scholen met een algemeen bijzonder karakter.
Zeer gevarieerde doelgroepen, waaronder ook Roma kinderen en kinderen van vluchtelingen, bezoeken de scholen. Veldvest valt op door de professionele samenwerking, de wijze waarop de scholen elkaar versterken, de uiteenlopende schoolidentiteiten die gekenmerkt worden door hun levensbeschouwelijke opvattingen, hun pedagogisch-didactisch klimaat, hun visie op onderwijs en opvoeding en op leren en ontwikkelen.

Vanaf 1 januari 2006 werkt Veldvest met een professioneel bestuur, het College van Bestuur. Op de beleidsvorming en uitvoering van het beleid door het College van Bestuur wordt toezicht gehouden door de Raad van Toezicht. De Raad van Toezicht fungeert als maatschappelijk sparringpartner voor het College van Bestuur. Het College ontwerpt beleid en zet dat neer in de organisatie. Bij deze implementatie wordt nadrukkelijk de dialoog met scholen gezocht. Directe betrokkenheid bij de school en de werkpraktijk is essentieel.

De scholen van Veldvest zullen de komende jaren in toenemende mate zelf meer dan ooit de verantwoordelijkheid dragen voor de ontwikkeling van het onderwijs. Het College van Bestuur hanteert een werkwijze van participatief besturen. Dat betekent dat de leden van het College op de scholen meekijken of de school zich kwalitatief gezien voldoende ontwikkelt. De taak van de schooldirecties wijzigt. Zij worden een rechtstreeks verlengstuk van het bevoegd gezag. Daarmee kunnen ze de 'Veldvestcultuur' nog beter uitdragen.

Het College van Bestuur stimuleert scholen om een eigen profilerend beleid te maken, zet scholen aan tot het formuleren van eigen kwaliteitsnormen en evaluatiesystemen en confronteert scholen met maatschappelijke vragen als: haalt de school uit de leerling wat erin zit?; houdt de school in haar benadering voldoende rekening met de leerlingen?; heeft de leerling door middel van waardeori├źntatie besef van wat de samenleving verwacht, wie hij zelf is en welke bijdrage hij kan leveren?

Voor meer informatie verwijzen wij u naar de website:
http://www.veldvest.nl

Het secretariaat van de Stichting Veldvest is gevestigd aan:
Pastoor Jansenplein 21, 5504 BS Veldhoven, tel. 040-2531201, e-mail: veldvest@planet.nl

Op dit adres is ook het besturenbureau Kempenland gevestigd. Dit bureau ondersteunt het College van Bestuur en de scholen op het gebied van personeel en organisatie.

Basisschool De Brembocht

De Messenmaker 10

5506 CG Veldhoven

T: 040-2536489
E: brembocht@veldvest.nl