Brigadieren en verkeersveiligheid

 
Auto's en fietsen

In verband met de veiligheid van de kinderen, verzoeken wij u uw auto te parkeren in een parkeerhaven in de Messenmaker of Roerenmaker. Door het willekeurig parkeren van auto's onstaan er regelmatig gevaarlijke situaties.

Vanwege een beperkte fietsenstalling mogen alleen kinderen die niet in ’t Look wonen op de fiets naar school komen. De kinderen blijven zelf verantwoordelijk voor hun fietsen. De school is niet aansprakelijk voor schade en/of diefstal. De fietsen worden bij de ingangen aan de zijde van de hoofdingang bij ‘de eendjes’ neergezet. De fietsenstalling bij de oversteekplaats aan de Messenmaker is uitsluitend bedoeld voor ouders die hun kind(eren) naar school brengen of komen halen.

Brabants VerkeersveiligheidsLabel

Onze school neemt deel aan het Brabant VerkeersveiligheidsLabel. Het BVL is een waardering voor geleverde kwaliteitsverbetering op het gebied van verkeersveiligheid. We willen als school laten zien dat het ons ernst is met de verkeersveiligheid. Het Label is een bewijs dat verkeersveiligheid structureel deel uitmaakt van het schoolbeleid. Bij de kwaliteitsverbetering die tot toekenning van het BVL leidt, wordt naar de volgende onderdelen gekeken:

  • de schoolorganisatie
  • verkeerseducatie in de klas
  • verkeerseducatieprojecten
  • praktische verkeerseducatie
  • een verkeersveilige schoolomgeving en verkeersveilige school-thuisroutes
  • de betrokkenheid van ouders bij verkeerseducatie
     

Basisschool De Brembocht

De Messenmaker 10

5506 CG Veldhoven

T: 040-2536489
E: brembocht@veldvest.nl