Buitenschoolse opvang

Veldvest is een samenwerking aangegaan met Korein. Dit betekent voor de ouders van De Brembocht dat, wanneer u gebruik wenst te maken van de BSO of hierover vragen heeft, u zelf contact kunt opnemen met Korein. Zij stellen zich hieronder aan u voor.

Welkom bij Korein aan de De Messenmaker

Kinderopvang voor groot en klein
Uw kleine kind krijgt bij ons alle geborgenheid, veiligheid en aandacht. Voor uw oudere kind zijn er veelzijdige activiteiten. Onze pedagogisch medewerkers spelen in op de behoeften van uw kind van 0 tot 13 jaar. Ook de inrichting van de locaties sluit aan op kinderen van verschillende leeftijden. Bij Korein draait alles om kinderen. We omringen uw kind met alle enthousiasme, zorg, deskundigheid en aandacht die we in huis hebben. En dat is meer dan het woord kinderopvang aanduidt. Daarom spreken wij ook wel van dagarrangementen: kinderopvang, begeleiding en activiteiten in één. Dat is Korein!

De locaties aan De Messenmaker geven we deze dagarrangementen samen met basisschool De Brembocht vorm. Dit doen we door een aanbod te verzorgen in dagopvang, peuterspeelzaal en voor- en naschoolse opvang. Inhoudelijk werken we samen  in thema's en activiteiten. We zijn gevestigd in en naast de basisschool en beschikken over veel binnen- en buitenruimte.

We hebben een locatie met 3 groepen dagopvang; knus en vertrouwd. Ook is er een grotere locatie met vijf groepen dagopvang die aansluiten op een grote centrale speelhal. Wij spelen in op de verschillende ontwikkelingsfasen van uw kind. Om dat goed te kunnen doen, werken we met de volgende groepen: babygroepen, peutergroepen en verticale groepen. Kinderen stromen na hun tweede verjaardag door naar de peutergroep.

We geven samen met de basisschool aandacht aan voor- en vroegschoolse educatie voor onze peuters vanaf 2 jaar. Dat doen we onder andere in het Bremnestje. Dit zijn verschillende groepen waarin kinderen uit de kinderopvang in een schoolse omgeving spelen. Deze groepen draaien ook regelmatig activiteiten met de groepen 1-2 van de basisschool. Het Bremnestje komt samen op maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag van 8.30 uur tot 11.30 uur. Kom eens kijken! U bent welkom!

Na de 4e verjaardag kan uw kind doorstromen naar de BuitenSchoolse Opvang. In de BSO hebben we peuterwerk. De BSO heeft eveneens een hal, een grote open keuken en twee groepsruimten. Iedere locatie heeft een eigen ingang, maar binnen is er ook een doorgang. Ons peuterwerk heeft zelfs een hele aparte ruimte, die de kinderen zelf mee mogen inrichten!! Voor de buitenruimte beschikken we over een babytuin, een peuterspeeltuin en een hele grote tuin voor de BSO, voorzien van een speeltoestel. Wilt u zien wat er bij ons te beleven valt? Loop gerust even binnen. Daarnaast bieden wij een ontbijtservice voor alle kinderen vanaf 1 jaar die zelfstandig een broodmaaltijd kunnen eten. De teamcoach of gebiedsmanager vertelt u hier graag meer over!

Bij Korein is altijd wel iets te doen!

Wilt u meer informatie over onze locaties, kijk dan op de volgende website: https://www.korein.nl/locaties/veldhoven/de-messenmaker 
Voor aanmeldingen of informatie klik op de volgende link: : http://www.koreinkinderplein.nl/aanmelden/Paginas/default.aspx.

Wij zijn bereikbaar op telefoonnummer 040-2556987 en 040-2954966.
 

Basisschool De Brembocht

De Messenmaker 10

5506 CG Veldhoven

T: 040-2536489
E: brembocht@veldvest.nl