Informatieavonden en rapportage

Informatieavond

Op de informatieavond aan het begin van het schooljaar kunnen de ouders kennis maken met de leerkracht(en) van hun kind. Op deze avond krijgen ouders een overzicht van de leerstof die de kinderen wordt aangeboden en de aspecten waarop de school zich aan het ontwikkelen is.

Tevens geven de leerkrachten informatie over de wijze waarop er aandacht besteed wordt aan pedagogische aspecten van de groep en van de sociaal-emotionele ontwikkeling bij kinderen. Hierbij kunnen onderwerpen aan de orde komen als groepsvorming, sfeer in de klas, waarden en normen.

Rapportage en oudergesprekken

Drie keer per jaar krijgen de kinderen van groep 3 t/m 8 een rapport mee naar huis. Daarbij ontvangen de ouders tevens een overzicht van de behaalde resultaten van de toetsen uit het CITO leerlingvolgsysteem.

Bij het eerste en tweede rapport worden ouders uitgenodigd voor een gesprek met de groepsleerkracht(en). De ouders worden op de hoogte gesteld van de ontwikkeling van hun kind op school. De bespreking van het derde rapport is facultatief. Ouders of leerkracht(en) kunnen aangeven of een gesprek gewenst is.

Ook de ouders van kinderen van groep 1 en 2 worden uitgenodigd voor een gesprek over de vorderingen van hun kind. Zij krijgen twee keer per jaar, vooraf aan de eerste en laatste bespreking, een geschreven verslag mee naar huis.

Met het oog op de schoolkeuze Voortgezet Onderwijs vinden er in groep 8 adviesgesprekken plaats.

Basisschool De Brembocht

De Messenmaker 10

5506 CG Veldhoven

T: 040-2536489
E: brembocht@veldvest.nl