Kwaliteitsbeleid en rol inspectie

Binnen de nieuwe Wet op het Onderwijstoezicht (WOT) is de school zelf verantwoordelijk voor haar eigen kwaliteitszorg. De school stelt een schoolplan, schoolgids en klachtenregeling op en voert haar eigen kwaliteitsbeleid.

De inspectie houdt toezicht op de kwaliteit van het onderwijs. Voor vragen kunt u terecht bij: info@owinsp.nl  tel. 0800 8051 (gratis) http://www.onderwijsinspectie.nl

Voor een uitgebreide toelichting, zie document Schoolgids. Hier vindt u onder andere ook de speerpunten van beleid van onze school. Mocht u geïnteresseerd zijn in het schoolplan dan kunt u deze opvragen bij de directie.
 

Basisschool De Brembocht

De Messenmaker 10

5506 CG Veldhoven

T: 040-2536489
E: brembocht@veldvest.nl