Leerplicht en Verlof

Leerplicht

Met vier jaar mag uw kind naar school, maar als het vijf jaar is moet het naar school; het is dan leerplichtig en moet dan op een school ingeschreven staan.

Als een kind twaalf jaar is geworden, zal het over het algemeen de basisschool verlaten en de stap naar een school voor voortgezet onderwijs maken. Het heeft er dan acht jaar basisschool opzitten. Het kan echter zijn, dat een kind meer tijd nodig heeft om diverse doelstellingen te bereiken. Het kind mag dan langer op de basisschool blijven, echter niet meer dan twee jaar extra. In het jaar dat een kind 14 jaar wordt, moet het de basisschool verlaten.

Verlofregeling

Scholen moeten controleren of ouders zich aan de regels houden. Daarom kent elke school dezelfde verlofregeling. Daarin staat precies wanneer kinderen in aanmerking kunnen komen voor extra verlof onder schooltijd. Vooral de mogelijkheid tot het opnemen van extra vakantiedagen onder schooltijd is sterk aan banden gelegd en wordt nauwkeurig gecontroleerd.

Er zijn twee uitzonderingen op deze regel: verlof van maximaal twee weken, alleen wanneer de ouders wegens de aard van hun beroep niet tijdens de schoolvakanties met vakantie kunnen gaan.

Dit verlof mag niet vallen in de eerste twee weken van een nieuw schooljaar; verlof wegens gewichtige omstandigheden van medische en/of sociale aard, die buiten de wil van de ouders liggen.

De volgende situaties zijn geen reden tot het verlenen van verlof: vakantie in een goedkopere periode of in verband met een speciale aanbieding; een uitnodiging van familie of vrienden om buiten de normale schoolvakantie op vakantie te gaan; eerder vertrek of latere terugkeer in verband met (verkeers)drukte; verlof voor een kind, omdat andere kinderen uit het gezin vrij zijn.

Verlofaanvragen worden altijd individueel beoordeeld. De volledige verlofregeling kunt u op school inzien.

Basisschool De Brembocht

De Messenmaker 10

5506 CG Veldhoven

T: 040-2536489
E: brembocht@veldvest.nl