De Bibliotheek op school op De Brembocht geopend

Wethouder Hans van de Looij opende op woensdag 2 november op basisschool De Brembocht de eerste Bibliotheek op school Primair Onderwijs in Veldhoven. Met de Bibliotheek op school werken school en bibliotheek samen aan taalontwikkeling, leesbevordering en mediawijsheid van kinderen.

Hera van de Laar, directeur van De Brembocht, opende de feestelijke middag met een welkomst- en dankwoordje aan alle betrokkenen. De directeur van de Bibliotheek Veldhoven, Dorine Prinsen, vertelde vervolgens de kinderen waarom de Bibliotheek op school zo leuk én belangrijk is. “Je kunt nu niet alleen in de bibliotheek op het Meiveld maar ook op school leuke boeken uitzoeken. En door veel te lezen, word je ook nog eens slimmer!”

Wethouder Hans van de Looij interviewde kinderen uit verschillende groepen over hun favoriete boek. Dat leverde één verrassende titels op zoals De jongen in de jurk maar uiteraard ook de populaire series Dagboek van een muts, Fantasia en Harry Potter werden genoemd. De wethouder vertelde over zijn eigen jeugdfavorieten: Wipneus en Pim en De Kameleon. De kinderen praatten fanatiek mee en gaven hem zelfs nog voorleestips voor zijn 2-jarig kleinkind: “Een spannend verhaal maar niet té eng!”

Na het boekenpraatje was het tijd voor de officiële opening van de schoolbibliotheek. Hans van de Looij knipte samen met de op die dag jarige leerling Ties het lintje door. Ze onthulden ook het bord met het logo van de Bibliotheek op school: Wij gaan voor lezen! Eén van de favorieten van de wethouder, De Kameleon, kreeg een mooi plekje in de schoolbieb.

Daarna lazen medewerkers van de bibliotheek en leerkrachten De Verhalenrups voor, een verhaal dat tijdens de Kinderboekenweek door alle groepen gezamenlijk werd geschreven. De opening werd feestelijk afgesloten met zingen en dansen op het Kinderboekenweek-lied. Ouders werden vervolgens uitgenodigd om de vernieuwde schoolbibliotheek te bezoeken. Leerlingen van groep 8 verkochten tweedehands boeken in de aula. De opbrengst van de verkochte boeken gaat naar de aanschaf van nieuwe boeken voor de schoolbibliotheek. De Brembocht is de eerste basisschool in Veldhoven die deelneemt aan de Bibliotheek op school.

De Bibliotheek op school is een landelijke aanpak voor een structurele en opbrengstgerichte samenwerking tussen de bibliotheek en het onderwijs. Door expertise te bundelen werken school en bibliotheek samen aan het verhogen van de taal, lees- en mediavaardigheden van leerlingen.

Voor de leerlingen en leerkrachten staan op de school de lees- en mediaconsulenten van de Bibliotheek Veldhoven klaar. Zij geven gericht advies aan het team over leesbevordering, voeren lees- en media-activiteiten uit in de klas en ze zorgen voor een aantrekkelijke en up-to-date schoolbibliotheek. Ook meten zij jaarlijks hoe het is gesteld met het leesklimaat in school. Want: beter lezen is beter leren! Kinderen die plezier hebben in lezen, lezen meer en behalen daardoor betere schoolresultaten. Vrij lezen heeft een positief effect op woordenschat, spelling, grammatica, begrijpend lezen en schrijven. Meer informatie: www.debibliotheekopschool.nl

Basisschool De Brembocht

De Messenmaker 10

5506 CG Veldhoven

T: 040-2536489
E: brembocht@veldvest.nl