Iedereen hoort erbij

Missie van de groep

In vorige nieuwsbrieven schreven we dat in elke groep de kinderen regels hebben geformuleerd die zij belangrijk vinden voor een veilige en prettige sfeer in de groep. We hebben dit bewust samen met de kinderen gedaan om hen op die manier mede verantwoordelijk te maken voor de regels in de groep.

Als we iets met elkaar uit dragen, kan dit een krachtige en zeer belangrijke uitwerking hebben.

Op dezelfde manier werkt een groepsmissie. Een missie beschrijft een doel voor een betrokken groep: "Waar staan we voor als groep en hoe willen we dat dit jaar voor elkaar krijgen?"

We willen de kinderen graag bewust maken van een gezamenlijk doel. Een doel dat gesteld is vanuit de kinderen, waar de kinderen als groep dit schooljaar voor willen gaan.

Als voor leerlingen en leerkracht duidelijk is waar de groep in een schooljaar voor wil gaan en op welke manier ze dat willen bereiken, werkt dat positief op de productiviteit, effectiviteit, saamhorigheid en het plezier.

Samen met de kinderen maken we de missie visueel, zodat er op latere momenten op terug gepakt kan worden.

In de groepen 5 tot en met 8 krijgen we hierbij hulp van kunstenaar Theo Laurijsen. Theo komt in de groep om samen met de kinderen een kunstwerk te maken, passend bij het project Iedereen hoort erbij.  De bedoeling is dat er een vertaling komt van de regels, afspraken, verwachtingen en de missie van de klas. Vooraf heeft iedere groep tijdens de KiVa-les of een klassengesprek verkend welke onderwerpen nou écht horen bij déze groep. Dit heeft gezorgd voo mooie, open gesprekken

Basisschool De Brembocht

De Messenmaker 10

5506 CG Veldhoven

T: 040-2536489
E: brembocht@veldvest.nl