Algemene schets van de school

Basisschool de Brembocht is één van de 16 scholen die vallen onder Stichting Veldvest. De school is opgericht op 1 augustus 1972 en bevindt zich in de wijk ’t Look. De naam Brembocht is bedacht omdat de school gebouwd werd op een veld dat vol stond met bremstruiken.

Het schoolgebouw is in drie fasen gebouwd. In 2002 is het schoolgebouw ingrijpend verbouwd. De speelplaats werd voorzien van speeltoestellen en de school kreeg de beschikking over een grote zaal waar een computernetwerk werd aangelegd. Afgelopen schooljaar zijn de puien vernieuwd, evenals de toiletten, de boeiboorden en de lager gelegen gedeeltes van het dak. De gemeente heeft aangegeven dat de speelplaats het komend jaar een opknapbeurt krijgt.

Bij de start van het schooljaar 2017 -2018 zitten er 196 leerlingen op deze school, die verdeeld zijn over 8 groepen. De leerlingen die onze school bezoeken zijn voornamelijk afkomstig uit de wijk ’t Look en Zonderwijk. De leerlingpopulatie is een afspiegeling van de wijk en vertegenwoordigt de diversiteit in voorkeuren en opvattingen die zo kenmerkend is voor onze maatschappij.

Basisschool de Brembocht is een katholieke school. Dit betekent niet dat er alleen katholieke kinderen op school zitten. Leerlingen met een andere geloofsovertuiging zijn ook van harte welkom. De school gaat uit van begrip, waardering en acceptatie van diverse culturen en geloofsovertuigingen.

Basisschool De Brembocht

De Messenmaker 10

5506 CG Veldhoven

T: 040-2536489
E: brembocht@veldvest.nl