Brede School

De Brembocht als Brede school De Brede School is een verbreding van het primair onderwijs met diverse diensten en activiteiten in één concept. Een netwerk van diensten en dienstverleners rondom kinderen van 0-16 jaar. Het primair onderwijs vormt altijd het hart van dit netwerk waaraan kinderopvang, peuterspeelzaalwerk, welzijn, jeugdwerk, zorg en culturele en sportieve activiteiten toegevoegd kunnen worden. Het schoolcurriculum geldt als startpunt voor de ontwikkeling van de activiteiten, waardoor binnen- en buitenschools leren met elkaar verbonden worden. De dagopvang voor nul- tot vierjarigen en buitenschoolse opvang wordt al door Korein Kinderplein verzorgd in het pand naast de school. Daarnaast is er een Spelgroep van Korein, genaamd het Bremnestje gevestigd binnen de locatie van de Brembocht. Door de samenwerking met Korein kan aan alle kinderen in de wijk een voorschoolse voorziening aangeboden worden. De samenwerking is er op gericht om de ontwikkelingskansen van alle kinderen in de wijk centraal te stellen. Het aanbieden van deze spelgroep maakt het mogelijk om al vanaf jonge leeftijd de ontwikkeling van kinderen te stimuleren en een brede en doorgaande lijn te bieden richting basisonderwijs.

 

Peuterwerk ’t Bremnestje 

Korein Kinderplein verzorgt het peuterwerk voor kinderen in de leeftijd van 2 tot 4 jaar in een eigen lokaal in de basisschool.
De groep bestaat uit maximaal 14 kinderen.
Elke dag zijn de pedagogisch medewerkers bezig de ontwikkeling van het kind te verrijken. Daarbij vormen welbevinden en betrokkenheid de bril waardoor zij steeds kijken.
In een zorgzame, veilige en uitdagende omgeving krijgt een kind optimale kansen om zich te ontwikkelen. Dit in het vertrouwde gebouw van de basisschool.
Kinderen staan aan het begin van de meest boeiende ontdekkingstocht die er bestaat. Kinderen zijn nieuwsgierig, willen al doende ontdekken en nieuwe ervaringen opdoen.
Kinderen willen grenzen verleggen, anderen ontmoeten en zich ontwikkelen. Voortdurend, met vallen en opstaan. Alle kinderen doen dat op hun eigen manier en in hun eigen tempo.
Geen kind is hetzelfde. Wij zien ieder kind als een bron van inspiratie, vol nieuwe en creatieve ideeën.
                       
Onze werkmethode is gebaseerd op Startblokken en is VVE gericht (Voor en Vroegschoolse Educatie). Wij werken met thema’s die kind nabij zijn waardoor uw kind spelenderwijs mag ontdekken en kan leren.
Er is veel samenwerking met de basisschool.  Zo is er regelmatig overleg met de leerkrachten van groep 1-2. We overleggen onder meer over de inhoud van de gezamenlijke thema's en activiteiten. Daar waar mogelijk sluiten wij aan bij openingen en of activiteiten.
U bent van harte welkom om een kijkje te komen nemen.
Wij zijn elke ochtend behalve woensdag open van 08.30 uur tot 11.00 uur.
 
Tel. 06-12545884 of 040-2556987
Www.koreinkinderplein.nl

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Basisschool De Brembocht

De Messenmaker 10

5506 CG Veldhoven

T: 040-2536489
E: brembocht@veldvest.nl