Schoolgids en profielfolder

De basisschooltijd is een belangrijke periode in een kinderleven, als ouders kies je een school dan ook met zorg. De schoolgids is voor ouders een hulpmiddel bij het maken van een weloverwogen schoolkeuze en een mooie manier om de ontwikkelingen in de school te volgen. De schoolgids geeft ouders een beeld van wat de school te bieden heeft op het gebied van onderwijs en opvoeding.

Scholen verschillen in manier van werken, in sfeer en in wat kinderen er leren. Deze gids geeft aan waar de Brembocht voor staat, welke uitgangspunten we hanteren en welke keuzes de school maakt om de kwaliteit van het onderwijs te realiseren. U vindt informatie over onder meer de organisatie van het onderwijs, de zorg voor kinderen, de resultaten van het afgelopen schooljaar en de doelen en speerpunten voor het komende schooljaar.

We beschouwen deze gids als een uitnodiging om kennis te nemen van onze bedoelingen en als een uitnodiging om daarover met ons in gesprek te gaan.

U bent van harte welkom!
Team de Brembocht

Basisschool De Brembocht

De Messenmaker 10

5506 CG Veldhoven

T: 040-2536489
E: brembocht@veldvest.nl